Headquarters

Gửi câu hỏi đến Bii

Thông tin liên hệ

Tôi là Bii, một Blogger thường xuyên chia sẻ kiến thức về bất động sản, xây dựng, marketing, … hay đọc chuyện của những người thành công và đang là một con nợ thành đạt.

Address: 2225 Pham The Hien

Phuong 6, Quan 8, TPHCM

Phone: +84 12 92 839 839