PRIVATE POLICY

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được hiểu biết rõ nhất về cách thức mà thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại “Blog The Bii”.

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi khách hàng đăng ký nhận bản tin hay điền mẫu liên hệ, khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin như tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của khách hàng để giúp “Blog The Bii” cải thiện việc cung cấp dịch vụ, cũng như liên lạc với khách hàng một cách tốt nhất.

Khi nào thông tin được thu thập?

“Blog The Bii” thu thập thông tin khi khách hàng đăng ký nhận bản tin định kỳ hay điền mẫu liên hệ với chúng tôi.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin khách hàng được lưu trữ từ khi khách hàng đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho “Blog The Bii” qua các tính năng đăng ký, liên hệ. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu “Blog The Bii” hủy các thông tin này.

Thông tin của khách hàng được dùng làm gì?

“Blog The Bii” có thể sử dụng các thông tin thu thập được từ khách hàng để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:
• Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
• Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của khách hàng nhằm cập nhật khuyến mại, mã giảm giá, quảng bá sản phẩm mới.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

“TheBii.org” sử dụng giao thức SSL trong kết nối vì muốn nâng cao tính bảo mật, an toàn khi truy cập, và “Blog The Bii” không bao giờ chủ động yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin mang tính chất cá nhân.

Việc sử dụng Cookie?

“Blog The Bii” không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Khách hàng có thể chọn cài đặt để máy tính của khách hàng cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc khách hàng có thể chọn cài đặt để tắt tất cả các cookie.

Như xin hãy lưu ý : nếu khách hàng tắt cookie, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của khách hàng sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của “Blog The Bii” có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

“Blog The Bii” không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký, thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

“Blog The Bii” có thể cung cấp thông tin các sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, “Blog The Bii” không có trách nhiệm đối với các nội dung nằm trên Website của bên thứ ba.

Quảng cáo của Google

“Blog The Bii” có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

“Blog The Bii” cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến “Blog The Bii”.